Kategorier
Fremtiden

Opstilling

Når man bygger noget, sætter man rammer for fremtiden. Man former så at sige fremtiden.

Derfor vil jeg stille op til Realdanias repræsentantskab for at medvirke til at forme fremtiden i en (endnu mere) grøn, bæredygtig og menneskelig retning.

Det kræver 10 stillere. Du kan være stiller for mig hvis du har været medlem af Realdania siden 23. marts 2020, og udfylder en stillererklæring. Jeg har forudfyldt den med mine oplysninger – så skal du kun indsætte dine, og sende den til mig. Det er da nemt.

Medlem af Realdania, den er måske lidt sværere, men modtager du boligmagasinet “Bolius” er du (eller en i din husstand) sikkert medlem. Det er faktisk både interessant og gratis, men kun boligejere kan være medlem.

Men hvorfor?

Som sagt former vi fremtiden når vi bygger noget. Derfor er det vigtigt at vi tænker på fremtiden når vi bygger. Vi løser nogle udfordringer her og nu, men bestemmer samtidig hvad man, i fremtiden, kan det sted vi bygger i dag. Kan man nemmest komme der hen i bil, vil beboere og gæster komme i bil. Er det fordelagtigt at cykle, vil beboere og gæster cykle. Det er ikke raketvidenskab, men det er heller ikke helt lige til, ellers ville det allerede være sket.

Det er vigtigt at det byggede miljø opføres med en holistisk forståelse for de sammenhænge der skabes; hvor arkitektur, infrastruktur og mennesker påvirker hinanden alt efter hvilke forhold der skabes plads til. Ressourcerne er begrænsede. Skal bilerne eller cyklerne have de bedste p-pladser, eller skal bygningen integreres med offentlig transport, så det er nemt at komme til og fra?

Klima og bæredygtighed

Realdania gør allerede rigtigt meget af det rigtige. Det skal fastholdes og gerne styrkes i en mere bæredygtig retning.

Klimaet er under pres. Byggerier udleder store mængder CO2, men behøver det være sådan, hvis man sætter sig for at det skal være anderledes?

Klimasikring er i dag store byggeprojekter (der udleder CO2) hvor man graver store kloakledninger ned, og fælder træer og rydder grønne områder, for at komme af med det vand, som netop træer og grønne områder kan opsamle, mens de samtidig omsætter CO2 til deres vækst. Grønne områder i byerne danner grundlag for vigtig bynatur – ikke kun for fugle og andre, men diversiteten er også god for mennesker.

Det er simpelthen sundt at have noget grønt at se på. Og ser man på research fra USA er ejendomme i gader med træer markant dyrere end ejendomme på bare gader. Hvis ikke det ikke skulle være nok, så har træer og buske en kølende effekt, som kan hjælpe os med at holde de kommende temperaturstigninger ud. I Sydney (som i København m.fl.) rydder man traditionelt hele området for store træer, for at bygge boliger, med den kedelige effekt at der bliver så varmt, at beboerne ikke kan bo der.

Når vi former byerne med nye anlæg og bygninger skal cyklende og fodgængere være tænkt ind i byggeriet. Hvorfor er p-kældre som regel for biler, og mens gående og cyklende skal gå omveje, kan bilisten køre direkte til opgangstrappen.

Byggeriet skal være grønt. Det er fint hvis det er CO2-neutralt, men bedre hvis det faktisk bidrager positivt til balancen. Fantasteri? Facader kan skabe energi med solceller. Vand kan opbevares, og sives ned til grundvandet fremfor at belaste kloakeringen. Materialer kan være genbrugte eller neutrale.

Det er faktisk tit småting, som får den store effekt i det lange løb.

Social og økonomiske forhold

Realdania er defineret som en filantropisk forening. Filantropi er godgørende virke – gerne med penge. Derfor fandt jeg det besynderligt – og lidt provokerende – at de forhåndsopstillede til de 5 ledige pladser alle var direktører og konsuler (nej, det er ikke en vits). Som om det kræver en særligt socialklasse at give penge væk.

Men der ligger så et andet forhold som handler om at en organisation der ønsker at give til alle, også bør forstå den samfundsmæssige diversitet, og for at kunne det, bør diversiteten også være i foreningens top.

Ellers er det Joachim von And der giver lidt håndører for at løse et akut problem, og det er bare den triste, afladsagtige, udgave af filantropi.

Når man har visioner og penge, kan man ændre forholdene. Så er det naturligvis det man skal: Gøre verden til et bedre sted for alle.